Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť SEE shop, s.r.o. a to formou listu zaslaného na kontaktnú adresu eshopu www.bodymania.sk, alebo emailom zaslaním na adresu obchod@bodymania.sk.

Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a odošlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy