Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu www.bodymania.sk, spoločnosť SEE shop, s.r.o., Gajova 2513/4, 811 09, Bratislava, IČO: 50298879, Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.110984/B (ďalej len "správca" ) jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR"). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tejto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje tak aj údaje nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nás informujete o vašich osobných údajoch tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr.: pri registrácii, pri zasielaní newsletteru, poradni, diskusiách, recenziách a ďalších, v rozsahu tam uvedenom.

Načo potrebujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)

Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu

Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms správ

Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru

Odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách

Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)

Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku

Vykonávať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar

Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby

Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre vyššie uvedené účely:

  • pri nákupe s registráciou aj bez registrácie po dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočníte poslednú objednávku
  • pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov
  • pri zasielanie obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusií, strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, otázky na produkt a pod. po dobu jedného roka

Alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

2. Budeme vás chrániť

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz "Odhlásiť Newsletter" v zaslanom e-maili alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese:

SEE shop, s.r.o., Gajova 2513/4, 811 09, Bratislava.

4. Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

- Kuriérska služba DPD, Technická 7, 821 04 Bratislava 2

- Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

- Zásielkovňa.sk, Muchovo nám. 8, 851 01 Bratislava 5

alebo iným dopravcom, ktorých používame na prepravu zásielok a Vy si ich vyberiete vo vašej objednávke, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania. 

5. Aké sú vaše práva? 

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na našu kontaktnú adresu: SEE shop, s.r.o., Gajova 2513/4, 811 09, Bratislava.

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia.